BİYOGRAFİ

1967, Kütahya'da doğdu, İzmir'de yaşıyor
1988-1991, DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü
1990
-95, DEÜ SBE Resim-İş Eğitimi Bölümü Yüksek Lisans
2003-2007, DEÜ GSE Grafik Bölümü Sanatta Yeterlik